Vše, co potřebujete vědět o pořádání marketingových soutěží z hlediska zákona - SEO specialista Marek Hnátek
View Sidebar

Vše, co potřebujete vědět o pořádání marketingových soutěží z hlediska zákona

Srpen 24, 2016 1:20 pm1 komentář
Vše, co potřebujete vědět o pořádání marketingových soutěží z hlediska zákona

Soutěže můžou být přínosným marketingovým nástrojem. Na českém internetu sice existuje řada soutěžních webů, ale ty nemají mezi markeťáky příliš dobrou pověst, protože je okolo nich soustředěna komunita „profesionálních soutěžících“. Lepším způsobem je pořádání vlastních soutěží. Jenomže jak na ně z hlediska zákona? V čem je rozdíl mezi spotřebitelskou nebo marketingovou soutěží a loterií, co můžete nabídnout výhercům nebo kdy musíte zaslat informace na místní finanční úřad? Na to odpovídá Lucie Radkovičová, specialistka na internetové a marketingové právo.

Jako bonus na konci příspěvku najdete seznam všech nezbytností, které je potřeba mít z hlediska zákona zajištěny pro bezproblémový průběh vaší soutěže. Aktuálně pro jednoho klienta také připravuji soutěž, jakmile bude uveřejněna, všechna její specifika dám opět na blog.

V čem pořadatelé soutěží nejčastěji chybují?

Nejčastěji dělají lidé chyby v tom, že podmínky slepě zkopírují z jiného webu, aniž by si zkontrolovali, zda odpovídají jejich soutěži. Dále míchají pravidla pro soutěžící spotřebitele a soutěžící podnikatele a neřeší ochranu osobních údajů.

Mohla byste zmínit, co jsou soutěže z pohledu zákona?

Soutěž jako taková není definována. Výchozím pojmem pro pořádání soutěží je nepovolená spotřebitelská loterie. Tu najdeme v zákoně o loteriích. Uvedený zákon spotřebitelské loterie, které naplňují níže uvedené znaky, zakazuje.

Spotřebitelská loterie:

 1. má podobu soutěže, ankety, případně jiné akce o ceny,
 2. výběr výherce spočívá v jeho náhodném výběru (např. slosováním),
 3. podmínkou účasti v loterii je přitom:
    a) zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo
    b) uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem tohoto zboží, služby nebo jiného produktu, nebo
    c) účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby,
 4. výhrou mohou být:
    a) peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, nebo
    b) nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč.

Pokud tedy soutěž, anketa či jiná akce o cenu naplňuje současně (kumulativně) všechny uvedené znaky, je zakázána.

Jaké je řešení?

Řešením je změnit v podmínkách soutěže byť jen jediný z výše uvedených znaků a aplikace striktních pravidel zákona o loteriích je tím vyloučena. Dostanete se tak, jak já říkám, do režimu zcela povolené soutěže. Změnu znaku můžete učinit například tím, že prvek náhody nahradíte jiným, ověřitelným způsobem určení výherce. Proto se hodně používají vědomostní („kolik váží výrobek XY“), kreativní, rychlostní a výkonové soutěže.

Dále lze doporučit různé tvůrčí soutěže spočívající v zasílání nejrůznějších sloganů, fotografií, videí, námětů, vtipů apod., přičemž provozovatel spotřebitelské soutěže zaslané výtvory vyhodnotí a nejlepší z nich ocení určitou výhrou, aniž by požadoval zakoupení výrobku nebo služeb nebo účast na reklamní akci. Dovolenou může být i soutěž, při které pro výtvory určitého účastníka může hlasovat široká veřejnost, přičemž výhercem se stane ten, kdo získá nejvíce hlasů.

Vedle režimu zakázané soutěže a režimu zcela povolené soutěže existuje ještě třetí režim, a to režim povolené soutěže ve zpřísněném režimu. To znamená, že zachováte všechny výše uvedené znaky, aale snížíte nepeněžitou výhru pod uvedené limity. Takovou soutěž je třeba předem ohlásit místně příslušnému finančnímu úřadu.

Soutěž má tedy více možností, jak ji „technicky“ provést a jako pořadatelé bychom si měli dát v první řadě pozor, zda nepořádáme zakázanou spotřebitelskou loterii?

Přesně tak. Doporučuji pečlivě zkontrolovat, zda vámi zamýšlený koncept soutěže nenaplňuje definiční znaky zakázané spotřebitelské loterie. Pokuty za porušení tohoto zákazu jsou poměrně vysoké, dosahují až 10 000 000 Kč, což může být pro mnohé likvidační.

Pokud si nejste jisti v kramflecích, zvláště pořádáte-li soutěž poprvé, spojte se s právníkem, který se na marketingové soutěže specializuje. Kromě podmínek soutěže vám pomůže nastavit taktéž nezbytná pravidla ochrany osobních údajů a zařídit potřebné registrace na úřadech.

Většina lidí má stejně jako já zmatek v tom, jestli je nějaký rozdíl například mezi soutěží o tričko, či o peníze. Jak to je?

Obecně platí, že není rozdíl mezi tričkem nebo penězi, ale ve výši hodnoty výhry. Výše výhry je jedním z kritérií, které určuje, zda výhra podléhá zdanění či nikoli. Napadá mě, že rozdíl mezi peněžitou a nepeněžitou výhrou by mohl být ve způsobu výpočtu daně, ale to už je detailní informace, kterou se bude v rámci soutěže zabývat vaše účetní.

Když tedy uspořádáme soutěž, kde zvítězí např. 100. přihlášený (tudíž se nejedná o prvek náhody typu slosování), vyhneme se tomu, že se bude jednat o loterii?

Vycházím z toho, že většina pořadatelů chce mít v tomto ohledu co nejméně povinností. Tedy dostat se ven z režimu zakázané loterie a nebýt ani vázáni limitem 20tis. Kč/ 200tis.Kč. Pro takovou soutěž platí, že musíte vyloučit buď nákup zboží/služby/marketingovou účast, nebo náhodný výběr.  Pokud se ponechává nákup zboží či služby, vkládá se jako druhá podmínka ověřitelný způsob určení výherce bez prvku náhody. Tím je např. že zvítězí 100. přihlášený.

Když tedy máme soutěž ve stylu vyhrává každý 100. soutěžící – předpokládám, že pořadatel musí doložit, že to byl skutečně tento v pořádí a že soutěžící budou mít jistotu, že si nevybral nějakého svého oblíbence?

Každá řádně pořádaná soutěž by měla mít nejen podmínky soutěže (najdete níže), ale i záznam o průběhu soutěže. Technika ukládání musí zajistit, že údaje nelze dodatečně měnit. Např. datum přijetí odpovědi apod.

Kdyby si chtěl soutěžící stěžovat na průběh soutěže, má někde možnost?

Tuto oblast má na starost Česká obchodní inspekce. Nutno upozornit na to, že zde platí obrácené důkazní břemeno. To znamená, že pořadatel musí prokázat, že soutěž pořádal v souladu se zákony, pokud se chce vyhnout vysoké pokutě.

Musí být výherce nějakou oficiální cestou uvědoměn o výhře?

Ano, tento postup musí být popsán v podmínkách soutěže.

Jaké jsou základní náležitosti podmínek soutěže? Co by v nich nemělo chybět?

Každá soutěž má svá specifika, nicméně je tu několik obecných bodů, které by měly obsahovat všechny podmínky:

 • název soutěže a pořadatele, popř. i organizátora
 • doba konání soutěže
 • podmínky účasti v soutěži
 • mechanika soutěže
 • určení výherce a výhra
 • pravidla předání výhry výherci
 • další ustanovení, například pro situaci, kdy nelze výhru doručit apod., pravidla ochrany osobních údajů, jak řešit vadu výhry
 • závěrečná ustanovení, zejména jakým právem se soutěž řídí, vymezení odpovědnosti pořadatele

Lucie Radkovičová

Na dotazy odpovídala Lucie Radkovičová

Advokátka s 10letou právní praxí. Zaměřuje se na obchodní právo, know how a data security pro IT a kreativní společnosti. Autorka úspěšných DIY právních setů. Vedle toho se vášnivě zajímá o spojení práva a technologií a věří, že toto spojení je budoucnost toho, jak právní služby poskytovat.

Spouštíte (mezi)národní online platformu, prodáváte know-how nebo chcete v projektu použít data 3. osob? S tím vším vám Lucie pomůže, online a odkudkoliv! Kontaktujte ji na lucie@radkovicova.cz nebo přes www.radkovicova.cz

LinkedIn | Facebook | Twitter.


Máte další dotazy k pořádání soutěží? Chcete uspořádat vlastní soutěž? Přidejte prosím komentář.

SEO školení První místa.cz

            
                
                    
                                     
                                 
   
Vše, co potřebujete vědět o pořádání marketingových soutěží z hlediska zákona
5 (100%) 1 vote            
       
                             
                         

1 komentář

Leave a reply


Zaujal vás článek?
Školení linkbuildingu? Pojďte raději na praktický workshopVíce »
+ +
Starší příspěvky:
Pozvánka na letní sraz markeťáků – grilování, ping-pong a pivko :-)

Na závěr léta plánujeme s Karlem Hanouskem menší pohodový sraz markeťáků na kongresovém hotelu na Vysočině. Hlavním programem bude grilování,...

Zavřít